Verlenging verblijfskaart vreemdelingen

verlengen verblijfskaarten vreemdelingen

Wat

Voor de volgende kaarten kan er zonder voorwaarden (behalve als men lang afwezig was) bij de dienst Bevolking een nieuwe kaart aangevraagd worden:

B-kaart

C-kaart

E+ en F+ kaart

Voor alle andere kaarten moet je bij de dienst Vreemdelingenadministratie een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Indien je in het bezit bent van een verblijfskaart die 5 jaar geldig is (B,C,D,E+,F+) kan je vanaf 6 weken voor vervaldatum een nieuwe kaart aanvragen.

Voor kinderen van ouders die in het bezit van een B,C, D, E, E+, F, of F+ kaart zijn, kan een bewijs van identiteit (wit kaartje) afgegeven worden.

Vanaf 12 jaar kan een elektronische kaart aangevraagd worden.

E en F kaarten kunnen niet verlengd worden, er moet een aanvraag voor duurzaam verblijf ingediend worden bij de Dienst Vreemdelingenadministratie.

Wat Meebrengen

aanvraag ENKEL VOOR B-kaart, C-kaart, E+ en F+ kaart

Voor het verlengen van alle andere kaarten of verblijfsdocumenten moet je bij de dienst Vreemdelingenadministratie een afspraak maken.

actuele verblijfskaart

1 pasfoto

bij afhaling

je oude verblijfskaart of een vervangend attest

je pin- en pukcode die je per post ontvangen hebt.

Bedrag

B en C kaart € 21

E+ en F+ kaart € 18,50