Openbare onderzoeken

  • Freddy Delanghe - Omgevingsvergunning – aktename melding
  • Toye Rendel – Omgevingsvergunning – aktename melding
  • De Mey Cederic : Omgevingsvergunning – aktename melding
  • Molens van Oudenaarde bvba – bekendmaking weigering milieuvergunningsaanvraag klasse 2 – ter inzage van 27/03/18 tem 26/04/18
  • Vandendorpe Pieter – bekendmaking milieuvergunning klasse 2 – ter inzage van 03/04/2018 tem 03/05/2018
  • Seveton nv – beslissing omgevingsvergunning – ter inzage van 13/04/2018 tem 13/05/2018
  • Baeyens Tom – beslissing meldingsake
  • Bekaert–La Visonnette nv – openbaar onderzoek gefaseerd bodemsaneringsproject – ter inzage van 23/04/2018 tem 22/05/2018
  • Capiau Willy -openbaar onderzoek wijziging vegetatie en/of kleine landschapselementen - ter inzage van 18/04/2018 tot en met 17/05/2018
  • Van Den Bossche Marc – meldingsakte bronbemaling