Geboorteakte

Geboorteakte

Wat

Akte opgemaakt door een ambtenaar van de dienst Burgerlijke Stand als bewijs van iemands geboorte.

bij de dienst Burgerlijke Stand vind je:

  • de geboorteakten van personen geboren op het grondgebied Oudenaarde vanaf 1950
  • de geboorteakten van de deelgemeenten van Oudenaarde vanaf 1950
  • internationale geboorteakte

bij het Stadsarchief (tel: 055 30 07 06)

 vind je:

  • geboorteakten van voor 1920
Voorwaarden

De belanghebbenden, afstammelingen of ascendenten in rechte lijn, kunnen een geboorteakte bekomen.

Procedure

Je kan de aanvraag online of aan het snelloket = onthaal doen

De dienst Burgerlijke Stand kan volgende documenten afleveren:

  • een volledig afschrift van de geboorteakte
  • een uittreksel uit de geboorteakte (beperkte info)
  • een meertalige (internationale) geboorteakte

Akten bestemd voor gebruik in het buitenland moeten soms voorzien zijn van een legalisatie.
Legaliseren kan bij:

Meer info vind je op:
www.diplobel.be 

Wat Meebrengen

Identiteitskaart

Uitzonderingen

Personen van Belgische nationaliteit, geboren in het buitenland, kunnen hun geboorteakte, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet (zoals o. a. legalisatie, beëdigde vertaling, enz.), in onze registers laten overschrijven.
Ook van deze overgeschreven akte levert de dienst Burgerlijke Stand afschriften af.

Regelgeving

Burgerlijk wetboek (art. 42 - 46)