Wegwerkzaamheden

17/12/2018 tot 22/12/2018

In Diependale (tussen spoorweg en bestaande huizen) is een nieuwe verkaveling voorzien. Nu reeds wordt het waterleidingnet aangepast zodat ook deze toekomstige verkaveling hierop kan aangesloten worden. 
Hiervoor wordt de rijweg in Diependale een week afgesloten.

Het verkeer komende van de Matthijs Casteleinstraat zal worden omgeleid: 

  • via Doornikstraat – Tussenmuren (richting Kluisbergen en Ronse)
  • via Remparden – Bergstraat (richting Brakel-Zwalm).
  • Het verkeer komende uit de Désiré Waelkensstraat mag niet meer richting Diependale rijden en is verplicht rechtsaf (naar Matthijs Casteleinstraat of Doornikstraat) te rijden
29/10/2018 tot 31/12/2019

Vanaf 29/10/2018 starten grote verbouwingswerken aan het vroegere hotel De Rantere in de Jan Zonder Vreeslaan.

Om de doorstroming op de drukke Margaretha van Parmastraat te garanderen, zal de aannemer de werfinrichting voorzien in de Jan Zonder Vreeslaan.  Hierdoor zal de Jan Zonder Vreeslaan voor de duurtijd van de werken volledig afgesloten zijn. Het plaatselijk verkeer voor de Jan Zonder Vreeslaan en Achterburg zal omgeleid worden via de Kasteelstraat, waar tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten wordt voor plaatselijk verkeer. Ander verkeer is niet toegelaten.

Aan de even kant van de huisnummers in de Kasteelstraat geldt een parkeerverbod gedurende de ganse periode om verkeer in de twee richtingen mogelijk te maken. Parkeeralternatieven zijn de parkeerplaatsen langs de Margaretha van Parmastraat en de Ham.

De Jan Zonder Vreeslaan zal nog tot eind december 2019 afgesloten zijn.

10/09/2018

De herinrichting van het St. Jozefsplein (met de Terkerkenlaan, Gelukstede en Galgenstraat) werd reeds gepland in de vorige legislatuur. Een subsidiedossier voor de riolering werd ingediend bij de VMM maar raakte pas in 2017 goedgekeurd. Het ontwerp hiervan zal dit jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd, de start van de werken is voorzien in 2019.

Voorafgaand aan deze belangrijke werken zal de Broekstraat (deel tussen Dijkstraat en Gelukstede) worden vernieuwd, dit om te vermijden dat er te grote debieten gemengd rioolwater zouden aansluiten op het nog aan te leggen rioolstelsel van het St. Jozefsplein.

De “weg- en rioleringswerken in de Broekstraat – fase 1: Dijkstraat tot Gelukstede”  starten maandag 10 september 2018.

UPDATE 29/10: Momenteel is men riolering aan het aanleggen tussen Pauwel Vanderscheldenstraat en in/uitrit parking NMBS. Waar er reeds riolering werd gelegd in gedeelte vanaf Gelukstede werd een voorlopige steenslagverharding aangelegd voor bereikbaarheid van woningen.

Er kan niet meer ingereden worden in parking NMBS via Broekstraat, uitrijden wel nog mogelijk. Fasewisseling zal vermoedelijk eind november 2018 zijn, de aannemer zal hiervoor de eerste fase afwerken tot onderlaag in asfaltverharding. Als alle werken voltooid zijn (fase 1 + fase 2), zal de toplaag in asfalt in zijn geheel over de volledige projectzone worden gegoten.

 

  • Aannemer : NV Vindevogel, Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruishoutem;
  • Kostprijs : 1.130.369,68 EUR excl btw;
  • Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen;
  • Contactpersoon: werftoezichter Geert Vandriessche (Geert.Vandriessche@oudenaarde.be / 055 33 51 85)