Mobiliteitsdossiers

Op 01/05/2018 werd Voorburg terug opengesteld voor het verkeer komende van de Markt en werd de rijrichting in de Burgschelde omgekeerd zodat er een verkorte lus ontstond naar de Broodstraat. Deze proefopstelling ligt momenteel voor ter evaluatie. Er werden hiervoor van maandag 3 tot woensdag 19 december 2018 verkeerstellingen gehouden, waarvan de resultaten via deze pagina terug te vinden zijn.

Naar aanleiding van de verkeerscirculatie in Eine (meer bepaald in de Pontstraat, P. Ruyffelaertstraat, Serpentsstraat, Kraneveld, Fietelstraat en Molenstraat), ontving de stad heel wat vragen en suggesties.
Op basis van de resultaten van de verkeerstellingen en de feedback die de inwoners gaven op het infomoment (23/08/2018), zal de huidige circulatie geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden. 

Via deze webpagina willen wij je graag een stand van zaken geven.