Voorlopig rijbewijs

Voorlopig rijbewijs

Wat

ENKEL MET RECENTE FOTO = NIET OUDER DAN 6 MAAND

Ben je geslaagd voor je theoretisch rijexamen dan mag je onder begeleiding of onder bepaalde voorwaarden met een voorlopig rijbewijs op de openbare weg rijden.

De manier waarop je je voorbereidt op het praktisch rijexamen kan verschillen.
Daarom bestaan er 3 modellen voorlopige rijbewijzen:

 • voorlopig rijbewijs - model 3
 • voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18 

Voor elk model van voorlopig rijbewijs gelden andere voorwaarden (stage, begeleiding, geldigheidsduur,…)

Categorieën rijbewijzen:

 • bromfiets – categorie AM
 • motorfiets - categorie A, A1, A2
 • wagen – categorieën B, B+E
 • vrachtwagens –categorieën C, C1, C+E, C1+E
 • bussen – Categorieën D, D1, D+E, D1+E
 • landbouwvoertuigen – categorie G
Voorwaarden
 • kom zelf naar de dienst
 • voorlopig rijbewijs - model 3
   • Leeftijd: vanaf 18 jaar (cat. A, BE, alle C-categorieën en D1), 21 jaar (voor een voorlopig rijbewijs model 3 voor cat. D en DE).
   • Geldigheid: 12 maanden, voor alle categorieën, op Belgisch grondgebied.
   • Stage: mininum 1 maand voor alle categorieën.
   • Begeleiders: minimum 1, maximum 2 (zij ondertekenen op voorhand het aanvraagformulier), geen begeleiders nodig voor cat. A
     
 • voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36
   • geslaagd voor theoretisch examen, niet langer geleden dan 3 jaar
   • Leeftijd: aanvraag vanaf 17 jaar.
   • Geldigheid: 36 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied.
   • Stage: minimum 3 maanden, maar minimum 18 jaar oud op het ogenblik van het praktisch examen.
   • Begeleider: moet vermeld worden op het voorlopig rijbewijs (minstens 1, max. 2 personen). Indien de begeleider niet in Oudenaarde woont, moet de controle gebeuren door de andere gemeente. De begeleider moet minstens 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie B. Zijn rijbewijs mag in de laatste 3 jaar niet ingetrokken zijn wegens verbod recht tot sturen. Hij mag het laatste jaar geen begeleider geweest zijn voor iemand anders (behalve voor eigen kinderen).
     
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18
   • geslaagd voor theoretisch examen, niet langer geleden dan 3 jaar
   • 20 uur praktische lessen gevolgd
   • Leeftijd: aanvraag vanaf 18 jaar
   • Geldigheid: 18 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied
   • Stage: minimum 3 maanden.

 

Procedure

Ga naar:
• dienst Bevolking

Wat Meebrengen

voor alle modellen:

 • identiteitskaart
 • bewijs van het examencentrum dat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen

 voor model 36 en model 18 - rijbewijs categorie B (auto)

Het is niet meer nodig om pasfoto's mee te brengen. De foto van de identiteitskaart kan gebruikt worden voor de aanmaak van het voorlopig rijbewijs. Indien je echter niet tevreden bent met de foto van je identiteitskaart, kan je steeds een nieuwe foto aanbieden om in te scannen.

 voor model 18:

 • rijgeschiktheidsattest 20 uur les
Bedrag
 • voorlopig rijbewijs - model 3: € 25
 • voorlopig rijbewijs met begeleider - model 36: € 25
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider - model 18: € 25

Duplicaten van voorlopige rijbewijzen kosten € 25