Maak Oudenaarde mee!

Bedankt! We ontvingen heel wat input over jullie visie op de toekomst van Oudenaarde.
De periode waarbinnen ideeën konden worden ingediend, is afgelopen.
Nu is het dus aan ons…

LAATSTE NIEUWS

Elke stad of gemeente moet keuzes maken op het gebied van openbare verlichting. De klemtoon ligt daarbij op een energie- en kostenefficiënt beleid waarbij echter ook veel aandacht gaat naar andere factoren zoals bijvoorbeeld veiligheid.

Het basisprincipe is eenvoudig:

  • binnen het kleinstedelijk gebied(*) dimmen we de openbare verlichting tussen 23 en 6 uur.
  • In het buitengebied wordt de verlichting op de ontsluitingswegen tussen de verschillende deelgemeenten gedimd en in de overige straten gedoofd, telkens ook van 23 tot 6 uur.

MEER INFO...

Vanaf maandag 14 oktober krijgt de shuttlebus in het stadscentrum vijf extra haltes.

Naast de bestaande haltes aan het Sociaal Huis, het AZ Oudenaarde en de markt zal de shuttle voortaan ook stoppen aan de ophaalbrug, De Woeker, de volkstuintjes, het station en het Tacambaroplein. 

Fiets jij graag in Oudenaarde? Verdienen we de titel van Fietsgemeente/-stad 2020?

Vul dan zeker de fietsenquête in en help Oudenaarde aan deze prestigieuze titel en een mooie geldprijs om de fietsinfrastructuur nog te verbeteren.

Als fietser geef je je mening over de beleving, infrastructuur en communicatie. Begin volgend jaar worden de 9 genomineerden bekend gemaakt in het Nieuwsblad. Een externe jury zal dan ter plaatse gaan en de genomineerde gemeenten onderzoeken. De uiteindelijke winnaars worden bekendgemaakt op het Fietscongres op 26 mei 2020. Deze verkiezing is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in samenwerking met de Fietsersbond en Het Nieuwsblad. Vul de enquête in enkele minuten in op fietsgemeente.be!

Ondanks de recente regenbuien is het waterpeil van sommige waterlopen nog steeds te laag. Om de ecologisch goede toestand van de waterlopen te beschermen, werd een captatieverbod ingesteld. Dit verbod treedt in werking vanaf 12 oktober.

GEZOCHT: uitbaters ’t Sportkot

kandidaturen concessie tot 14/11

Vanaf 1 januari 2020 en dit tot 30 april 2025 wordt de uitbating van de sporthal, met inbegrip van de cafetaria, ’t Sportkot, gelegen op het Sompelplein 39b te Oudenaarde (Leupegem) in concessie gegeven.

Ben jij geïnteresseerd in deze uitbating?

Bezorg dan jouw schriftelijke kandidaatstelling ten laatste op 14 november a.s. om 11.00 aan het college van burgemeester en schepenen, Tussenmuren 17, 9700 Oudenaarde.
De kandidaat dient aan te tonen dat zij of hij minstens twee jaar ervaring heeft in het exploiteren van faciliteiten in de vrijetijdssector en legt ook een plan van aanpak van de uitbating voor.

Voor bijkomende info: infrastructuur@oudenaarde.be.

Volg een opleiding reanimeren en defibrilleren en maak van Oudenaarde een hartveilige stad.