Nieuws

Voor het achtste jaar op rij is Oudenaarde de fiere aankomststad van ‘Vlaanderens Mooiste’, de Ronde van Vlaanderen. Op 6 april rijden 16.000 fietsers van over de hele wereld hùn Ronde van Vlaanderen tijdens de “We Ride Flanders” cyclo. Ze trotseren net als hun idolen de Vlaamse hellingen en kasseistroken. Op zondag 7 april is het dan de beurt aan de elite vrouwen en mannen en het belooft opnieuw een feest te worden! Niet alleen de renners, ook het publiek maakt de koers: beleef daarom de aankomst vanop de eerste rij in het publieksdorp in de Minderbroedersstraat, vlakbij de aankomstlijn van Vlaanderens Mooiste. We kijken alvast uit naar wie de 103e editie van de Ronde op zijn naam kan schrijven! U toch ook?

ALLE INFO: www.derondeinoudenaarde.be

Deze week zijn de weg- en rioleringswerken gestart in de Adriaan Brouwerstraat. Omdat de nieuwe riolering moet aangesloten worden op de riolering van de Eindrieskaai, is de Eindrieskaai onderbroken tot 6 april. Tijdens de onderbreking van de Eindrieskaai is er een omleiding voorzien: voertuigen komende van Scheldekant kunnen rijden via Keizer Karelstraat, Prins Leopoldstraat en Parkstraat. Voertuigen komende van Parkstraat kunnen rijden via Prins Leopoldstraat en Fortstraat. 

Op 18 maart starten de werken in de Robert De Preesterstraat. De rijweg wordt vernieuwd, er worden nieuwe voetpaden aangelegd en op verschillende plaatsen worden er parkeerstroken voorzien. Bovendien worden er een aantal snelheidsremmende maatregelen aangebracht, zoals asverschuivingen en wegversmallingen. Er wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Tijdens de werken is er een omleiding voorzien via de Nederenamestraat, Oudstrijdersstraat, Reytstraat en omgekeerd.

Wil je graag als jobstudent tijdens de zomermaanden aan de slag bij een van de vele diensten van Stad Oudenaarde? Vul dan het online formulier in!

open monumentendag

In Oudenaarde sluiten we tijdens Open monumentendag 2017 aan bij het Europees thema ‘Erfgoed en Natuur’.
Bij ‘natuur’ denken we in de eerste plaats aan bijzondere natuurdomeinen en uitgestrekte landschappen.
Maar het kan ook gaan om tuinen en parken: kasteeldomeinen, abdijtuinen, openbare parken, moestuinen en boomgaarden.

Wil je op de hoogte blijven van verkeershinder in de stad? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en ontvang steeds de laatste stand van zaken in jouw mailbox!
Helaas gaan werken of de plaatsing van een container of werfkraan vaak gepaard met enige verkeershinder: dat is niet te vermijden. Om burgers, handelaars, bedrijven, scholen en organisaties hierover nog beter te informeren, starten we met een digitale nieuwsbrief die je regelmatig updates bezorgt over belangrijke verkeershinder in onze stad.
We onderzoeken momenteel nog hoe we deze communicatie het beste kunnen uitwerken. Inschrijven op de nieuwsbrief kan alvast HIER.

Het stadsbestuur wil individuen en verenigingen ondersteunen bij het organiseren van socio-culturele projecten in Oudenaarde. Het reglement ondersteunt bijzondere socio-culturele projecten die gericht zijn op initiatief, vernieuwing en samenwerking.

Let wel, projectsubsidie moet steeds vooraf aangevraagd worden.

1 april 2019 is de deadline voor projecten die plaatsvinden tussen 1 mei en 31 oktober 2019.

Het reglement en het online-aanvraagformulier kan je hier vinden!

Omgevings- en burgerloket

Alle stadsdiensten enkel nog op afspraak!

Voortaan zitten al onze publieksgerichte functies in het Administratief Centrum Maagdendale netjes gebundeld in twee balies op het gelijkvloers: voor alle persoonsgebonden zaken (bv. identiteitskaarten, rijbewijs, reispas, aangiftes,…) moet je reeds enkele maanden links aan het ‘BURGERLOKET’ zijn. Voor alles rond huis en omgeving (bv. bouw- of omgevingsvergunning) kan je vanaf 03/09 rechts aan het ‘OMGEVINGSLOKET’ terecht.
Middenin vind je de centrale ontvangst- en informatiebalie.
Zo moeten jullie niet het hele gebouw door maar kunnen de meest voorkomende zaken makkelijk op het gelijkvloers worden afgehandeld.

Opgelet!
Nu ook ons omgevingsloket is opgestart, werken alle stadsdiensten voortaan enkel nog op afspraak.
Een afspraak maak je best via het handige online portaal. Lukt dit niet, dan kan je ook bellen naar 055 31 46 01 of 055 33 51 11. Het systeem is ondertussen al sinds februari ingevoerd bij de dienst burgerzaken en met succes: in de steeds drukke vakantieperiode (reispassen, kids-ID,…) stonden vroeger soms ellenlange wachtrijen tot aan de deur; de voorbije vakantie waren er dankzij het werken op afspraak quasi geen wachttijden!

 

Lorem ipsum dolor sit amet, cuis convallis ligula condimentum in.

Kom van zaterdag 2 maart tot en met zondag 7 april winkelen en genieten in Oudenaarde en scoor Kras&Win-loten bij alle 300 ondernemers van Oudenaarde Winkelstad. De hoofdprijs? Een Fiat500! Die staat nu nog te blinken op het Droesbekeplein, maar binnenkort misschien in jouw garage. Veel succes!

Om een betere regeling van de verkeerslichten in Leupegem mogelijk te maken, zal het Agentschap Wegen & Verkeer een detectielus aanleggen. Hierdoor is Diependale van maandag 4 tot en met vrijdag 22 maart enkel toegankelijk voor het verkeer komende van de Leupegemstraat.

Het verkeer komende van het centrum (Doornikstraat) zal omgeleid worden via Fonteinplein en Aalststraat. Zwaar verkeer moet omrijden via Doornikstraat, J.J. Raepsaetplein, Remparden, Bergstraat, Aalststraat en Leupegemstraat.

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werken we aan de participatieve opmaak van een masterplan voor Oudenaarde Linkeroever

Sinds de stopzetting van het badstoffenbedrijf Santens en de verhuis van het bedrijf Alvey staan deze terreinen leeg. Daar willen we iets aan doen. In dezelfde omgeving hebben het stedelijk sportcentrum en de steenbakkerij Vande Moortel uitbreidingswensen. Om alle ruimtelijke ambities in het gebied op elkaar af te stemmen, kiezen de stad en de provincie ervoor om projectmatig te komen tot een algemeen masterplan met een actieprogramma. Beide partners hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Op naar een kwalitatieve invulling
De focus van het masterplan is een duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat de partners zich engageren om de huidige behoeften in te vullen, rekening houdend met de behoeften van de toekomstige generaties. De Provincie en de Stad besteden de nodige aandacht aan de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

Participatie
In het masterplan zullen de partners onderzoeken welke functies ruimtelijk haalbaar en wenselijk zijn. Die wenselijke functies zullen gecombineerd worden met de bestaande functies. Deze oefening willen de Provincie en de Stad niet alleen maken. De opmaak van dit masterplan zal op een participatieve manier gebeuren waarbij verschillende betrokken partijen zoals burgers, eigenaars en overheidsinstanties hun ideeën en adviezen kunnen geven.

Stand van zaken
Op basis van de input die we in maart 2018 verzamelden, werkten we een eerste globale visie uit. Die vormt de basis voor de ontwikkeling van een ruimtelijk raamwerk en de verdere verfijning van het masterplan. Keuzes naar specifieke invullingen en eventuele herbestemmingen zijn nog niet gemaakt.
In juni 2018 legden we de eerste globale visie voor aan burgers, organisaties, verenigingen, eigenaars en overheidsinstanties. We kregen opnieuw veel input. Samen met de studiebureaus Plusofficearchitects, Delva Landscape Architects en VECTRIS gaan we hiermee aan de slag om het masterplan verder vorm te geven.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed egestas id est vehicula aliquam. Nulla vel congue nisl. Nulla bibendum tristique accumsan. Etiam eget turpis augue.