LAATSTE NIEUWS

Ook de marktkramers van de boerenmarkt wensen jou een gezellige feestperiode toe en nodigen je graag uit voor een hapje en een drankje tijdens de gezellige kersthappening op de boerenmarkt van zaterdag 22 december.
De week nadien (29 december) is er dan uitzonderlijk geen boerenmarkt; de marktkramers zien je graag terug op 5 januari voor de eerste boerenmarkt van het nieuwe jaar!

Openbaar onderzoek waterbeheerplanning

Beleidsvisie Vlaamse Regering

Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

U kunt de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.

Onze stad heeft de superaward voor de campagne “Sporters beleven meer” van Sport Vlaanderen ontvangen. Daarmee worden we beloond voor het werk van afgelopen jaar om sportevenementen nog attractiever te maken. Het doel was om met meer beleving, zoveel mogelijk inwoners aan het bewegen te brengen.

De Oudenaardse sportdienst nam nog maar voor het eerst deel en kwam al meteen als grote winnaar uit de bus; naast een criterium, sleepten ze bovendien ook de superaward in de wacht, de overkoepelende prijs voor alle criteria samen.

Naast de titel van #sportersbelevenmeer-stad, krijgt Oudenaarde ook een cheque van € 1500.

#Beleef Eindejaar

Volop gezelligheid in Oudenaarde

De gezelligste tijd van het jaar komt er weer aan!

Overal weerklinken kerstdeuntjes, de geur van warme chocomelk en glühwein waait je tegemoet en winkels inspireren je met de nieuwste kerstartikelen. Misschien krijgen we dit jaar zelfs een winters sneeuwtapijt…

Het einde van het jaar nadert; voor velen het ideale moment voor het afschieten van knallers en vuurwerk! Indien u vuurwerk wenst af te schieten op grondgebied van de stad Oudenaarde (privé- of openbaar domein) is dit volgens het algemeen politiereglement dd. 29/06/2015 toegestaan tussen 31/12 om 20u en 01/01 om 1u.

Het oplaten van wensballonnen is volgens datzelfde politiereglement echter verboden.

Het stadsbestuur wenst er de aandacht op te vestigen dat vuurwerk zeer gevaarlijk kan zijn als de juiste voorzorgen niet genomen worden!

Naar aanleiding van het infomoment op 23/08/2018 rond de verkeerscirculatie in Eine, meer bepaald in de Pontstraat, P. Ruyffelaertstraat, Serpentsstraat, Kraneveld, Fietelstraat en Molenstraat, ontving de stad heel wat vragen en suggesties.
Wij willen iedereen alvast bedanken voor deze input. Het geeft ons een beter zicht op de bezorgdheden die er leven. Onze dienst mobiliteit gaat hiermee verder aan de slag.
Via deze webpagina willen wij je graag een stand van zaken geven.