LAATSTE NIEUWS

Winterwarmte, dat is passie en creativiteit ervaren van meer dan 65 ondernemers en horecazaken die een weekend lang het beste van zichzelf geven. Er valt overal iets te beleven, gratis, én met een glimlach erbovenop.

Herasfalteren N60

Agentschap Wegen en Verkeer

De N60 krijgt in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuw wegdek in asfalt van de spoorwegbrug tot de Scheldebrug. Twee lagen asfalt worden eerst afgefreesd en daarna vernieuwd. 

De werken starten normaal gezien op 5/11, meteen na de werken in de Nederenamestraat (N46), en zullen tot eind november duren. De aannemer werkt in twee fasen, één per rijrichting. Verkeer zal telkens op de andere rijrichting rijden. Daar zal één rijstrook open zijn in elke richting. Aan de kant waar gewerkt wordt, gaat de op- en afrit naar de Minderbroederstraat dicht...

Omgevingsloket opent de deuren

Alle stadsdiensten enkel nog op afspraak!

Vanaf maandag 3 september zitten al onze publieksgerichte functies in het Administratief Centrum Maagdendale netjes gebundeld in twee balies op het gelijkvloers: voor alle persoonsgebonden zaken (bv. identiteitskaarten, rijbewijs, reispas, aangiftes,…) moet je reeds enkele maanden links aan het ‘BURGERLOKET’ zijn. Voor alles rond huis en omgeving (bv. bouw- of omgevingsvergunning) kan je vanaf 03/09 rechts aan het ‘OMGEVINGSLOKET’ terecht.
Middenin vind je de centrale ontvangst- en informatiebalie.
Zo moeten jullie niet het hele gebouw door maar kunnen de meest voorkomende zaken makkelijk op het gelijkvloers worden afgehandeld.

Opgelet!
Nu ook ons omgevingsloket is opgestart, werken alle stadsdiensten voortaan enkel nog op afspraak.
Een afspraak maak je best via het handige online portaal. Lukt dit niet, dan kan je ook bellen naar 055 31 46 01 of 055 33 51 11. Het systeem is ondertussen al sinds februari ingevoerd bij de dienst burgerzaken en met succes: in de steeds drukke vakantieperiode (reispassen, kids-ID,…) stonden vroeger soms ellenlange wachtrijen tot aan de deur; de voorbije vakantie waren er dankzij het werken op afspraak quasi geen wachttijden!

 

Door de heraanleg van de Markt zijn er meer wagens die via Voorburg en Burgscheldestraat naar de Broodstraat rijden.
Dit betekent een extra belasting van het voetpad in de Broodstraat ter hoogte van de kruising met de Burgscheldestraat.
Om dit voetpad te herstellen en beter te wapenen, zal het vanaf dinsdag 13 november niet meer mogelijk zijn om via de Burgscheldestraat naar de Broodstraat te rijden, en dit tot ten laatste zondag 25/11.
In de Burgscheldestraat en Burg zal tijdens de werken tijdelijk tweerichtingsverkeer worden ingesteld om zo het plaatselijk verkeer de kans te geven weg te rijden.

Verbouwingswerken 'De Rantere'

Jan Zonder Vreeslaan afgesloten

Vanaf 29/10/2018 starten grote verbouwingswerken aan het vroegere hotel De Rantere in de Jan Zonder Vreeslaan.

Om de doorstroming op de drukke Margaretha van Parmastraat te garanderen, zal de aannemer de werfinrichting voorzien in de Jan Zonder Vreeslaan.  Hierdoor zal de Jan Zonder Vreeslaan voor de duurtijd van de werken volledig afgesloten zijn. Het plaatselijk verkeer voor de Jan Zonder Vreeslaan en Achterburg zal omgeleid worden via de Kasteelstraat, waar tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten wordt voor plaatselijk verkeer. Ander verkeer is niet toegelaten.

Aan de even kant van de huisnummers in de Kasteelstraat geldt een parkeerverbod gedurende de ganse periode om verkeer in de twee richtingen mogelijk te maken. Parkeeralternatieven zijn de parkeerplaatsen langs de Margaretha van Parmastraat en de Ham.

De Jan Zonder Vreeslaan zal nog tot eind december 2019 afgesloten zijn.

Start werken trajectcontrole tussen Leupegem en Berchem

Verkeershinder N8 verwacht vanaf 22 augustus

Vanaf 22 augustus plant het Agentschap Wegen en Verkeer te starten met de werken op de N8 tussen Leupegem en Berchem voor het invoeren van een trajectcontrole.
Er zullen 2 camerapunten worden geïnstalleerd: één ter hoogte van Vergalle NV en één ter hoogte van Van Maercke Roeland NV.

Verwachte hinder:

  • het fietspad zal tijdelijk afgesloten zijn in beide richtingen. Fietsers op de rijbaan.
  • versmalde rijstrook in beide richtingen ter hoogte van de werken
  • wisselend verkeer tijdens het plaatsen en afregelen camera’s
  • een snelheidsbeperking van 30km/u.

De voorziene einddatum van de werken en inwerkingstelling van de trajectcontrole is 12/10/2018 (onder voorbehoud van wijziging).

Voor vragen kan u terecht bij het Agentschap Wegen en Verkeer (www.wegenenverkeer.be).