Maak Oudenaarde mee!

Mee nadenken over de toekomst van onze stad? Geef jouw idee via ons gloednieuwe online participatieplatform of neem deel aan de gesprekstafels!

LAATSTE NIEUWS

Maak Oudenaarde mee!

Inspraak voor inwoners

Mee nadenken over de toekomst van onze stad?

Geef jouw idee via ons gloednieuwe online participatieplatform of neem deel aan de gesprekstafels!
Aan de hand van vijf thema’s gaan we graag het gesprek met de inwoners aan: waar moet volgens jou (meer) op ingezet worden? Wat is goed en wat kan beter?
Mede op basis van jullie input en feedback, wordt vervolgens een uitvoerbaar toekomstplan voor onze stad uitgewerkt!

Het online platform is te vinden via inspraak.oudenaarde.be, de gesprekstafels volgen ergens begin september.

Op 01/05/2018 werd een proefopstelling ingevoerd in Voorburg en Burgschelde.
Hierbij werd Voorburg terug opengesteld voor het verkeer komende van de Markt en werd de rijrichting in de Burgschelde omgekeerd.
Deze proefopstelling ligt momenteel voor ter evaluatie.

Ook de recent gewijzigde verkeerscirculatie in Eine wordt geëvalueerd.

In allebei de dossiers werden er op vraag van het stadsbestuur verkeerstellingen uitgevoerd die een objectief beeld geven over de impact van de huidige circulatie.
De resultaten van deze tellingen zijn HIER terug te vinden.

Op basis van deze resultaten en de feedback die de inwoners gaven, zal de huidige circulatie in beide dossiers geëvalueerd worden en waar nodig bijgestuurd.

 

Met de start van de nieuwe legislatuur wordt ook de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) opnieuw samengesteld. Hiervoor zijn we nog op zoek naar 2 geëngageerde deskundigen met name een deskundige mobiliteit en een deskundige duurzaamheid.
Ben je professioneel bezig met mobiliteit of duurzaamheid? Wil je graag actief meedenken over het ruimtelijk beleid en advies geven aan het stadsbestuur? Stel je dan kandidaat om te zetelen als deskundige ‘mobiliteit’ of ‘duurzaamheid’ in de GECORO.

Met verschillende feestpleinen, een omvangrijke organisatie en een uitgebreid feestprogramma om ‘u’ tegen te zeggen, mogen we ook dit jaar weer heel wat verwachten.

Bedrijvigheid Oudenaarde

Participatiemarkt 20 juni

Binnen het stedelijk gebied van Oudenaarde is er bijna geen ruimte meer voor (regionale) bedrijven. Om het aantal arbeidsplaatsen in Oudenaarde minstens te kunnen behouden, is het echter belangrijk dat deze bedrijven een plaats blijven vinden. Daarom willen we via het project ‘Bedrijvigheid Oudenaarde’ in de eerste plaats nagaan hoe op de bestaande bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer kan gedaan worden op dezelfde ruimte. 
Tijdens een participatiemarkt in het Stadhuis op donderdag 20 juni leggen we jou de eerste onderzoeksresultaten voor en blikken samen vooruit op het tweede deel van de studie.

Vervoersfilter zuidkant Markt operationeel

58 euro boete bij overtreding

Om het centrum nog aantrekkelijker en leefbaarder te maken voor zowel bewoners als bezoekers, willen we het doorgaand verkeer uit de binnenstad weren. Alleen gemotoriseerd vervoer met een vergunning mag daarom via de zuidkant van de Markt rijden.
De controle wie wel of niet door mag, gebeurt door een vervoersfilter met ANPR-camera die nummerplaten kan registreren. Wie dus niet over een vergunning beschikt en toch doorrijdt, mag een boete van 58 euro in de bus verwachten!
Het volledige reglement en het online aanvraagformulier om een vergunning te bekomen, vind je HIER.