LAATSTE NIEUWS

Het  coronavirus (Covid-19) beheerst het nieuws. Ondertussen heeft het virus zich verspreid in zowat gans Europa, ook in België. De gezondheidsautoriteiten in ons land doen er alles aan om de volksgezondheid te beschermen en een verdere verspreiding tegen te gaan. 

Ook in Oudenaarde wordt de situatie door verschillende instanties voortdurend nauw opgevolgd. 

Via 'Meer lezen' vind je steeds de laatste stand van zaken.

Het zijn financieel zware tijden voor heel wat ondernemers, dus wil het Oudenaardse stadsbestuur de ondernemers een hart onder de riem steken om deze moeilijke periode door te komen.

Zowel de wekelijkse donderdagmarkt als de boerenmarkt in Oudenaarde gaan tot nader order niet door.

De richtlijn vanuit de Nationale Veiligheidsraad stelt dat alle markten moeten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening. 

Binnen de veiligheidscel van de politiezone werd deze voormiddag beslist om geen markten te laten doorgaan op het gehele grondgebied van de zone.

Ondertussen werd in het Ministerieel besluit ook verduidelijkt hoe deze richtlijn dient geïnterpreteerd te worden; markten mogen enkel doorgaan indien er in de onmiddellijke omgeving geen voedingswinkels te vinden zijn. Dit is binnen de zone nergens het geval.

Veel (oudere) Oudenaardisten zitten alleen thuis en kunnen beter niet buiten komen, ook niet om naar de apotheek te gaan of om boodschappen te doen.

Op initiatief van de Oudenaardse jeugdraad, worden daarom alle hulpvragen gebundeld op het platform ‘Oudenaarde helpt!’. 
Ook vrijwilligers die zich willen inzetten voor hulpbehoevenden, kunnen terecht op dit platform.

Medewerkers van de jeugdraad en de stad stemmen dan vraag en aanbod op elkaar af.
Je kan ook telefonisch jouw hulpvraag stellen via 0475 27 55 09.

 

Bedrijvigheid Oudenaarde

Studie naar extra ruimte binnen bestaande bedrijventerreinen

Binnen het stedelijk gebied van Oudenaarde is er bijna geen ruimte meer voor (regionale) bedrijven. Om het aantal arbeidsplaatsen in Oudenaarde minstens te kunnen behouden, is het echter belangrijk dat deze bedrijven een plaats blijven vinden. Daarom willen we via het project ‘Bedrijvigheid Oudenaarde’ in de eerste plaats nagaan hoe op de bestaande bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer kan gedaan worden op dezelfde ruimte. 
SOLVA onderzocht welke mogelijkheden er zijn om extra ruimte te creëren voor bedrijvigheid; je vindt het resultaat HIER.